Artikel DOI Apakah Yang Oxsico Periksa?

Seperti yang sudah anda ketahui, pangkalan data komparatif kami termasuk koleksi besar artikel ilmiah. Koleksi DOI sangat besar, ia lebih besar dari keseluruhan koleksi perpustakaan New York – perpustakaan ketiga terbesar di dunia. Koleksi ini benar-benar mengembang pengalaman pelanggan kami berhubung proses pemeriksaan plagiarisme.

Koleksi Rujukan Silang DOI terdiri daripada pelbagai jenis bahan ilmiah. Pada masa penulisan kandungan ini, terdapat 1.04 juta artikel DOI yang didaftarkan. Bilangan ini meliputi:

66,497 Jurnal
1,312,731 Buku
64,601 Prosiding Persidangan
76,757,926 Jurnal DOI
15,137,414 Buku DOI
5,698,727 Persidangan DOI
3,601,892 Komponen
386,137 Judul Standard
302,503 Standard DOI
25,007 Pangkalan Data
1,776,981 Pangkalan Data DOI
40,876,970 Artikel Berserta Rujukan
860,879,050 Petikan Pautan
29,765 Tahap Tajuk Jurnal DOI
1,342,126 Tahap Tajuk Buku DOI
19,730 Tahap Tajuk ConfProc DOI
257,199 Tahap Tajuk Disertasi DOI
611,171 Tahap Tajuk Laporan DOI
301,938 Tahap Tajuk Standard DOI
21,960 Tahap Tajuk Pangkalan DOI
2,947,660 DOI Unik dengan data FundRef

Dataset semasa kami meliputi hampir dari 80 juta penyertaan ini. Matlamat kami adalah meliputi sekurang-kurangnya 98% dari koleksi ini.

Penyertaan DOI tepat yang mana ada dalam koleksi kami?

Untuk memeriksa jika artikel DOI yang tepat wujud dalam pangkalan data kami, kami telah mencipta alat pemeriksaan DOI untuk anda. Ia boleh didapati sebaik sahaja anda mendaftar untuk perkhidmatan kami.

DOI article checker tool

Leave a Reply